9/9

Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte na stránkách Projectwave.com.

Následující podmínky poskytování služeb (dále jen "Podmínky poskytování služeb") upravují Váš přístup na webové stránky a do mobilní aplikace Projectwave a jejich používání, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na www.projectwave.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Projectwave (dále jen "Stránky") společnosti Projectwave s.r.o.

Než začnete Stránky používat, pečlivě si přečtěte tyto Podmínky. Používáním Stránek, založením účtu nebo kliknutím na přijetí nebo souhlas s Podmínkami, když je Vám tato možnost zpřístupněna, přijímáte a souhlasíte jménem svým nebo jménem svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu s tím, že budete vázáni dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tímto potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů, které naleznete zde. Pokud nesouhlasíte s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Zásadami ochrany osobních údajů, nejste oprávněni na Stránky přistupovat, používat je a ani využívat našich služeb. 

Tyto Stránky jsou nabízeny a jsou přístupné uživatelům, kteří dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k uzavření závazné smlouvy. Pokud jste mladší 18 let a dosáhli jste věku alespoň 15 let, smíte Stránky používat pouze prostřednictvím účtu vlastněného rodičem nebo zákonným zástupcem s jejich příslušným svolením. Pokud je Vám méně než 15 let, nejste oprávněni Stránky ani služby Projectwave používat. Používáním Stránek prohlašujete, že splňujete všechny výše uvedené požadavky způsobilosti k právnímu jednání. Pokud nesplňujete všechny tyto požadavky, nejste oprávněni Stránky používat.

Klíčové pojmy

Kupující jsou uživatelé, kteří nakupují služby na Projectwave.

Prodejci jsou uživatelé, kteří nabízejí a provádějí služby prostřednictvím Nabídek na platformě Projectwave.

Uživatelský účet je účet kupujícího nebo prodávajícího, ke kterému je možné přistupovat přes Stránky.

Nabídky jsou exkluzivní návrhy, které může prodávající vytvořit v reakci na konkrétní požadavky kupujícího.

Objednávky jsou požadavky Kupujícího na vytvoření Nabídky od Prodávajícího a také formální dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím poté, co byl proveden nákup na stránce Nabídky.

Balíčky umožňují Prodávajícím nabízet služby v různých formátech a za různé ceny. Balíčky mohou zahrnovat vylepšení, což Prodávajícím umožňuje nacenit své služby na vyšší cenu.

Stránka nabídky je místem, kde může Prodávající popsat svou nabídku a podmínky a Kupující může nabídku zakoupit a vytvořit objednávku.

Stránka objednávky je místo, kde spolu kupující a prodávající komunikují v souvislosti s objednávkou.

Základní informace o platformě

 • Na Projectwave mohou nakupovat a prodávat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma. Při registraci účtu souhlasíte s tím, že nám poskytnete přesné, úplné a aktuální informace, přičemž není povoleno založení účtu za podvodným nebo zavádějícím účelem. Každý uživatel nese odpovědnost za jakoukoli činnost na svém účtu a za zachování důvěrnosti a bezpečnosti svého hesla. Neneseme odpovědnost za žádné Vaše jednání nebo opomenutí, jež mají za následek ohrožení zabezpečení Vašeho účtu.
 • Služby na Projectwave mohou být nabízeny za základní počáteční cenu 1000 Kč.
 • Kupující platí společnosti Projectwave předem při vytvoření objednávky (viz Platební podmínky).
 • Informace o poplatcích a platbách naleznete v části Platební podmínky.
 • Prodejci mají povinnost jim adresované objednávky plnit a nesmí je rušit pravidelně nebo bez udání důvodu. Zrušení objednávek bude mít vliv na reputaci a status Prodejce a může mít za následek zablokování účtu.
 • Prodejci získávají statusy účtu (úrovně) na základě svých výkonů a reputace. Pokročilé úrovně poskytují Prodejcům výhody, včetně nabízení služeb s nižší provizí pro Projectwave.
 • Uživatelé nesmějí nabízet ani přijímat platby jiným způsobem než zadáním objednávky prostřednictvím webu Projectwave.cz.
 • Při zakoupení služby vzniká kupujícímu nárok na provedení smluvené práce, pokud prodávající na své stránce Nabídky nestanoví jinak. 
 • Společnost Projectwave si vyhrazuje právo používat ukázky prací pro marketingové a propagační účely společnosti Projectwave.

Záleží nám na Vašem soukromí. Naše Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

Prodejci

 • Prodejci vytvářejí nabídky na Projectwave za účelem jejich nabídky kupujícím.
 • Za každou dokončenou zakázku obdrží Prodejce 80 % z prodejní ceny. Projectwave proplatí částku na účet Prodejce po dokončení objednávky. Definici dokončené zakázky naleznete v části "Zakázky" níže. Další informace o přijímání plateb, poplatcích a daních naleznete v části Platební podmínky.
 • Prodejci nesmí propagovat své zakázky nebo jakýkoli obsah na platformě Projectwave prostřednictvím platformy Google Ads.
 • Hodnocení prodávajícího se vypočítává na základě hodnocení objednávek zveřejněných kupujícími. Vysoké hodnocení umožňuje Prodejcům získat pokročilé úrovně Prodejce (viz Úrovně níže). V případech příliš nízkého hodnocení je oprávněn správce platformy Projectwave pozastavit Prodejci účet.
 • Z bezpečnostních důvodů může správce platformy Projectwave dočasně znemožnit Prodávajícímu vybírat příjmy, aby se zabránilo podvodné nebo nezákonné činnosti. K tomu může dojít v důsledku bezpečnostních problémů či nevhodného chování nahlášeného jinými uživateli
 • Prodejci jsou zodpovědní za uzavření pojistné smlouvy o pojištění obecné odpovědnosti za škodu, jejíž výše je dostatečná k pokrytí všech rizik spojených s poskytováním jejich služeb.

Statusy prodejce

Prodejcům jsou přiřazovány statusy/úrovně na základě úspěšně dokončených objednávek a reputace. Tyto úrovně přinášejí prodejcům určité výhody a omezení.

 • Úroveň 1: Tato úroveň je prodejcům přiřazena automaticky při vytvoření účtu. Prodejci na úrovni 1 mohou přidat maximálně 10 nabídek. Prodejci je na úrovni 1 vyplaceno 80% celkové ceny objednávky.
 • Úroveň 2:  Prodejce postupuje na úroveň 2 po 30 úspěšně realizovaných objednávkách. Zároveň hodnocení prodejce musí být minimálně 4 hvězdičky. Prodejci je na úrovni dva vyplaceno 82% celkové ceny objednávky.
 • Top prodejce: Prodejce postupuje na úroveň Top prodejce dva po 100 úspěšně realizovaných objednávkách. Zároveň hodnocení prodejce musí být minimálně 4.5 hvězdičky. Prodejci je na úrovni dva vyplaceno 85% celkové ceny objednávky.

Nabídky

 • Nabídky vytvořené na Projectwave nejsou obsahem vytvořeným společností Projectwave, nýbrž Prodejci.
 • Společnost Projectwave je oprávněna odstranit Nabídky či zamezit přístupu Prodejcům na stránky za porušení Veřejných obchodních podmínek, které mohou zahrnovat (ale neomezují se na) následující porušení:
  • Nelegální nebo podvodné služby
  • Porušení autorských práv, porušení ochranných známek a porušení podmínek služby třetí strany nahlášené prostřednictvím našich zásad pro stížnosti v souvislosti s duševním vlastnictvím, které naleznete zde
  • Pornografické či obdobně nevhodné služby.
  • Úmyslné kopie Nabídek
  • Spam, nesmyslné nebo násilné či klamavé nabídky
  • Přeprodej regulovaného zboží
  • Nabízení vypracování akademických prací jménem Kupujících
  • Nabídky s příliš nízkou kvalitou
  • Propagace služby Projectwave a/nebo nabídek na Projectwave prostřednictvím činností, jež jsou v rozporu se zákony, předpisy či podmínkami služby třetích stran, jakož i prostřednictvím jakékoli marketingové činnosti, která negativně ovlivňuje naše vztahy s uživateli nebo partnery.
 • Nabídky, které jsou odstraněny za výše uvedená porušení, mohou mít za následek pozastavení účtu prodejce.
 • Nabídky, které jsou odstraněny z důvodu porušení předpisů, nelze obnovit ani upravit.
 • Nabídky mohou obsahovat předem schválené adresy URL webových stránek obsažené v poli popisu a požadavků na gig. Nabídky obsahující webové stránky propagující obsah, který porušuje Veřejné obchodní podmínky, budou odstraněny.
 • Nabídky musí mít vhodný obrázek související s nabízenou službou. Všem prodejcům je k dispozici možnost nahrát další obrázky. Prodejci musí poskytovat stejnou kvalitu služeb, jaká je uvedena na nahraných obrázcích. Opakované dodávky, které neodpovídají kvalitě uvedené na obrázcích, mohou vést ke ztrátě statusu prodejce nebo k trvalému zablokování účtu prodejce.
 • Nabídky mohou obsahovat schválené video nahrané prostřednictvím nástrojů pro správu nabídek dostupných na platformě Projectwave.
 • Prohlášení na stránce Nabídky, která úmyslně obcházejí Veřejné obchodní podmínky, jsou zakázána.
 • Ve vybraných kategoriích lze nastavit balíčky Nabídek.
 • Některé kategorie jsou k vytváření Nabídek dostupné pouze profesionálním prodejcům. Nejste-li profesionálním prodejcem, může mít vytvoření Nabídky pro služby dostupné pouze profesionálním prodejcům za následek odstranění vaší Nabídky.

Kupující

 • Kupující nesmí nabízet prodejcům platby mimo platformu Projectwave.
 • Projectwave si vyhrazuje právo používat všechny veřejně publikované dodané práce pro marketingové a propagační účely Projectwave.
 • Přečtěte si prosím Platební podmínky níže pro provádění plateb prostřednictvím platformy Projectwave a informace o poplatcích a daních.
 • Kupující mohou požádat o službu na míru, která řeší konkrétní požadavky kupujícího, a obdržet od prodávajících prostřednictvím webu nabídku na míru.
 • Nesmíte nabízet Prodávajícím platbu ani provádět platby jiným způsobem než prostřednictvím platformy Projectwave. V případě, že jste byli požádáni o použití alternativního způsobu platby, neprodleně to nahlaste zákaznické podpoře.

Objednávky

 • Po potvrzení platby bude vytvořena vaše objednávka a bude jí přiděleno jedinečné číslo objednávky.
 • Prodejci musí dodat hotové soubory a/nebo důkaz o práci pomocí chatu v panelu dodavatele. 
 • Po dodání práce změní kupující status objednávky na “Hotovo” a kupující má 48 hodin na její schválení/zamítnutí. Pokud kupující do této doby objednávku nepotvrdí nebo nezamítne, považuje se automaticky za schválenou. Lze zažádat o prodloužení této lhůty.
 • Použití statusu "Hotovo" v případě, že Objednávka nebyla dokončena, může mít za následek zrušení této Objednávky a po přezkoumání, ovlivnit hodnocení Prodávajícího.
 • Doporučujeme našim kupujícím a prodávajícím, aby se pokusili spory řešit mezi sebou. Pokud se to z jakéhokoli důvodu nepodaří, bude spor řešen prostřednictvím Projecwave po kontaktování podpory. Další informace o sporech, zrušení objednávek a reklamacích naleznete v Platebních podmínkách.
 • V některých případech může být vyžadováno osobní setkání kupujícího a prodávajícího. Berte prosím na vědomí, že Projectwave nezaručuje chování Kupujících ani Prodávajících. Kupující i Prodávající souhlasí s tím, že jejich setkání proběhne na vlastní riziko a Projectwave nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou nastat. Na zakázky, které jsou prováděny mimo tržiště, se nadále vztahují podmínky služby Projectwave.

Zpracování objednávek

 • Prodejce je o nových objednávkách informován e-mailem a po přihlášení k účtu také oznámeními na webu
 • Prodejci jsou povinni dodržet dobu dodání, kterou uvádějí v detailu svých nabídek. Pokud tak neučiní, může Kupující zrušit objednávku..
 • Prodejci musí odeslat dokončené soubory a/nebo doklad o práci pomocí chatu ve Panelu prodejce a označit objednávku statusem “Hotovo”, aby mohla být Objednávku považována za dodanou.
 • Uživatelé jsou odpovědní za kontrolu všech přenášených souborů na přítomnost virů a malwaru. Společnost Projectwave nenese odpovědnost za žádné škody, které by mohly vzniknout v důsledku používání stránek, používání obsahu nebo přenesených souborů.

Platební podmínky

Výplaty prodejcům

 • Za každou úspěšně dokončenou objednávku, získá prodejce na svůj účet příjem ve výši 80 % částky nákupu. Definici dokončené objednávky naleznete v části "Objednávky" v podmínkách služby.
 • Pokud je objednávka zrušena (z jakéhokoli důvodu), platba bude vrácena na účet kupujícího.
 • Výplaty prodejcům jsou realizovány do 5 dnů po dodání služby v případě, že kupující službu nereklamuje.
 • Prodávající jsou odpovědní za zaplacení všech přímých nebo nepřímých daní podle platných zákonů ČR.
 • Z bezpečnostních důvodů může společnost Projectwave dočasně znemožnit prodejci vybírat příjmy, aby zabránila podvodné nebo nezákonné činnosti. K tomu může dojít v důsledku bezpečnostních problémů či nevhodného chování nahlášeného jinými uživateli.
 • Výplata probíhá převedením částky na bankovní účet, který prodejce uvedl ve svém profilu v panelu prodejce. Pokud prodejce číslo účtu neuvedl, dojde k výplatě až po doplnění čísla účtu prodejcem.

Nákupy

 • Nákup služby probíhá pomocí přidání služby do košíku a potvrzením nákupu tlačítkem “Zadat objednávku” 
 • Spolupracujeme s poskytovatelem platebních služeb Stripe
 • Projectwave slouží jako zprostředkovatel inkasa plateb Prodávajícího výhradně za účelem přijímání plateb (od Kupujících a převádění těchto plateb Prodávajícímu.
 • Platební povinnost Kupujícího vůči Prodávajícímu bude splněna po přijetí platby společností Projectwave (případně jejím Poskytovatelem platebních služeb) a společnost Projectwave je odpovědná za převod finančních prostředků Prodávajícímu způsobem popsaným v těchto platebních podmínkách. V případě, že společnost Projectwave nepřevede Prodávajícímu žádné takové částky, bude mít Prodávající nárok pouze vůči společnosti Projectwave nikoliv přímo vůči Kupujícímu.
 • Souhlasíte s tím, že budete od společnosti Projectwave dostávat faktury a/nebo potvrzení o platbě v elektronické podobě, e-mailem nebo prostřednictvím Stránek.
 • Poskytovatelé platebních služeb mohou shromažďovat údaje, které jsou nezbytné pro účely zpracování plateb za výběry. Tyto informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů Poskytovatele platebních služeb. 
 • Použitím jakékoli platební metody a/nebo poskytnutím platebních údajů pro nákupy na Projectwave potvrzujete, že jste legálně oprávněni tyto údaje poskytnout a jste oprávněni nebo máte povolení k provádění plateb pomocí vybrané platební metody.

Hodnocení prodejce

 • Recenze poskytované kupujícími jsou důležitou součástí systému hodnocení Projectwave.
 • Recenze nebudou odstraněny, pokud nedojde k jasnému porušení našich Podmínek služby a/nebo našich.
 • Abychom zabránili zneužití našeho systému recenzí, musí všechny recenze pocházet od uživatelů, kteří prokazatelně využili služeb konkrétních prodejců. Nákupy služeb za účelem umělého navyšování hodnocení budou mít za následek trvalé pozastavení všech souvisejících účtů.
 • Prodejci nesmějí požadovat odstranění recenzí od svých kupujících 
 • Recenze mohou obsahovat ukázky práce prodávajícího pokud se kupující rozhodne je zveřejnit.

Porušení pravidel

Hlášení problémů a porušení pravidel

Pokud narazíte na jakýkoli obsah, který může porušovat naše Podmínky služby nahlašte tuto informaci pomocí emailu podpora@projectwave.cz . Všechny případy prověřujeme a snažíme se o okamžitou nápravu.

Nepovolené způsoby použití

 • Služby pro dospělé a pornografie - Projectwave nepovoluje výměnu materiálů a služeb pro dospělé nebo pornografických materiálů a služeb.
 • Nevhodné chování a jazyk - Komunikace mezi uživateli by měla být konstruktivní a profesionální. Nenávistné projevy vůči ostatním uživatelům, šikana či obtěžování, mohou mít za následek zrušení účtu uživatele.
 • Phishing a spam - Jakékoli pokusy o zveřejnění nebo odeslání škodlivého obsahu s úmyslem ohrozit účet jiného člena nebo počítačové prostředí jsou přísně zakázány. Respektujte prosím soukromí našich členů tím, že je nebudete kontaktovat s nabídkami, dotazy nebo návrhy, které přímo nesouvisí s jejich nabídkami či objednávkami.
 • Soukromí a identita - Prodávající potvrzují, že veškeré informace, které od kupujícího obdrží a které nejsou veřejně dostupné, nebudou použity k jiným účelům než k dodání práce kupujícímu.
 • Autenticita profilu - Informace o vašem profilu, včetně vašeho popisu, dovedností musí odpovídat realitě.
 • Podvod / nezákonné použití - Platformu Projectwave nesmíte používat k nezákonným účelům.
 • Více účtů - Abychom zabránili podvodům a zneužívání, jsou uživatelé omezeni na jeden aktivní. Jakýkoli další účet bude zablokován. Hromadné vytváření účtů může vést k deaktivaci všech souvisejících účtů. 
 • Prodej účtů - Účty na Projectwave nesmíte kupovat ani prodávat.

Vlastnická omezení

Stránky, včetně jejich celkového uspořádání, vzhledu, designu, obsahu a dalších materiálů, které jsou na nich k dispozici, jsou výhradně ve vlastnictví společnosti Projectwave. Uživatelé  souhlasí s tím, že nebudou, s ohledem na Stránky nebo jakoukoli jejich část, součást nebo rozšíření (včetně jejich mobilních aplikací) kopírovat, přenášet, přizpůsobovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, vytvářet odvozená díla, publikovat nebo reprodukovat jakýmkoli způsobem zpětně sestavovat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odvodit její zdrojový kód, základní myšlenky, algoritmy, strukturu nebo organizaci, odstraňovat jakákoli oznámení o autorských právech, identifikaci nebo jiná oznámení o vlastnictví, používat automatizační software (boty), nebo jakýkoli jiný neautorizovaný software třetích stran určený k úpravě Stránek, pokoušet se získat neoprávněný přístup, zasahovat, poškozovat nebo narušovat Stránky nebo počítačové systémy či sítě připojené ke Stránkám, obcházet, odstraňovat, měnit, deaktivovat, degradovat nebo mařit jakákoli technologická opatření nebo ochrany obsahu Stránek, používat roboty, crawlery nebo jiná automatická zařízení, procesy, software nebo dotazy, které zachycují a přejímají nebo jinak přistupují ke Stránkám za účelem sledování, získávání, kopírování nebo shromažďování informací nebo dat ze Stránek nebo jejich prostřednictvím, nebo se zapojit do jakéhokoli ručního procesu za účelem dosažení téhož, zavádět jakékoli viry, trojské koně, logické bomby a jiné nebo jiné materiály, které jsou škodlivé nebo technologicky škodlivé, používat Stránky způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo znehodnotit Stránky nebo narušit užívání Stránek jinými uživateli, nebo přistupovat nebo používat Stránky způsobem, který není výslovně povolen těmito Podmínkami. Uživatelé se rovněž zavazují, že nedovolí ani nepovolí nikomu jinému, aby činil cokoli z výše uvedeného. S výjimkou omezeného práva používat Stránky v souladu s těmito Podmínkami služby vlastní společnost Projectwave veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Stránkách (včetně všech práv duševního vlastnictví na nich) a uživatelé se zavazují, že nebudou podnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s těmito vlastnickými právy. Vyhrazujeme si veškerá práva v souvislosti se Stránkami a jejich obsahem (v UGC), včetně mimo jiné výhradního práva vytvářet odvozená díla.

Důvěrnost

Prodávající by si měli uvědomit, že může být nutné, aby kupující sdělili určité důvěrné informace, které prodávající použijí pro účely dodání objednaného díla, a aby tyto důvěrné informace chránili před neoprávněným použitím a zveřejněním. Prodávající proto souhlasí s tím, že budou s veškerými informacemi obdrženými od kupujících zacházet jako s vysoce citlivými, přísně tajnými a utajovanými materiály. Aniž by tím byla dotčena obecná platnost výše uvedeného, prodávající se výslovně zavazují, že (i) budou veškeré takové informace uchovávat v přísné důvěrnosti; (ii) nebudou je sdělovat třetím osobám; (iii) nepoužijí je k jiným účelům než k dodání objednaného díla; a (vi) nebudou kopírovat ani reprodukovat žádné informace bez souhlasu kupujícího.

Vlastnictví

Při nákupu služeb na platformě Projectwave, pokud není na stránce popisu služeb prodávajícího jasně uvedeno jinak, jsou kupujícímu při dodání díla a po zaplacení udělena veškerá práva duševního vlastnictví, mimo jiné autorská práva k dílu dodanému od prodávajícího, a prodávající se vzdává veškerých morálních práv k němu. Prodávající proto výslovně převádí na kupujícího autorská práva k dodanému dílu. Veškerý převod a postoupení duševního vlastnictví na kupujícího je podmíněno úplnou úhradou za službu a dílo nesmí být použito, pokud je platba z jakéhokoli důvodu zrušena. Pro odstranění pochybností platí, že v případě díla vytvořeného na zakázku (např. umělecké dílo, návrhové dílo, tvorba dokumentu atd.) je dodané dílo a jeho autorská práva výlučným vlastnictvím kupujícího a při dodání prodávající souhlasí s tím, že tímto v souladu s těmito podmínkami služby převádí veškerá práva, vlastnické právo a podíl na dodaném díle na kupujícího.