9/9

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je naší prioritou.

Vysvětlení základních pojmů

Pro potřeby těchto zásad budeme používat terminologii, kterou vysvětlíme v těchto základních pojmech

My, jakožto správce osobních údajů jsme Projectwave s.r.o., se sídlem Topolová 124, Zdiby 250 66, Praha – východ, IČO: 196 46 666, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 389666.

Vy jste jednou z následujících osob, od čehož se odvíjí, jaké u Vás zpracováváme osobní údaje:

 • Odběratelé novinek – Máte-li nastavenou svou e-mailovou adresu pro odběr novinek, uchováváme pouze tuto adresu
 • Registrovaní uživatelé prodávající
 • Registrovaní uživatelé kupující 

Úvod 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace a údaje, které shromažďujeme za účelem poskytování svých služeb v rámci platformy www.projectwave.cz (dále jen „platforma“ nebo „stránky“) a při komunikaci s námi přes platformu Projectwave nebo prostřednictvím jiných kanálů. "Osobními údaji" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, přijímáme, používáme, ukládáme, přenášíme a zpracováváme vaše osobní údaje a také práva týkající se vašich osobních údajů, včetně práv na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu. 

Používáním Stránek, našich webových služeb, či produktů vyjadřujete souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů průběžně aktualizujeme a doporučujeme vám, abyste je pravidelně kontrolovali. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na Stránce, a pokud budou změny podstatné, budeme uživatele Stránek informovat zasláním oznámení prostřednictvím Stránek či emailem. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zacházení s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na adrese legal@projectwave.cz

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Projectwave s.r.o., se sídlem Topolová 124, Zdiby 250 66, Praha – východ, IČO: 196 46 666, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 389666.

Registrací vašeho uživatelského účtu a přihlášením do služby začínáme zpracovávat vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek bez přihlášení může také docházet ke shromažďování osobních údajů. (podobně jako je tomu u návštěvníků dle předchozího článku).

Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

Jaké osobní údaje zpracováváme

Informace, které nám poskytnete

Když se na Stránky zaregistrujete, používáte je, vyplňujete formuláře, účastníte se testů dovedností nebo průzkumů nebo Stránky používáte jako spolupracovník a/nebo se zaregistrujete do našeho partnerského, influencerského či podobného programu, požádáme vás o poskytnutí určitých osobních údajů, včetně platné e-mailové adresy, přihlašovacích údajů k účtu na Facebooku nebo Google a uživatelského jména. Dále vás požádáme o poskytnutí dalších informací, jako je vaše jméno, adresa nebo fakturační údaje, telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje, transakční údaje, platební údaje (například v některých případech zpracováváme způsob platby a číslo kreditní karty), podrobnosti o dalších účtech na sociálních sítích, podrobnosti o vašich nabídkách na Stránkách, nákupech, vzdělání, profesi a odborných znalostech, informace a soubory, které jste na stránky nahráli. Shromažďujeme také informace o vaší komunikaci se společností Projectwave, jakož i veškeré vaše příspěvky na našich blozích nebo fórech a vaši komunikaci s ostatními uživateli služby Projectwave.

Informace, které zpracováváme automaticky

Když přistupujete na Stránky, shromažďujeme osobní informace o vašem používání Stránek, včetně transakcí a komunikace s ostatními uživateli prostřednictvím Stránek, vašeho vyhledávání, navštívených stránek a dalších akcí na Stránkách. Rovněž shromažďujeme, používáme a zpracováváme informace týkající se takového používání, včetně informací o zeměpisné poloze, IP adresách, informací o zařízení a připojení, informací o prohlížeči a informací z webových logů a adresy URL webových stránek, které jste si prohlíželi nebo se jimi zabývali před nebo po použití Stránek. Shromažďujeme a zpracováváme také informace týkající se používání souborů cookies a podobných technologií, jak je podrobně popsáno níže. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, zlepšovat uživatelský komfort, přizpůsobovat vaše prohlížení a také monitorovat Stránky za účelem prevence podvodů a nevhodného obsahu nebo chování.

Informace, které získáváme od třetích stran

Informace získáváme od dodavatelů třetích stran a/nebo z jiných komerčně dostupných zdrojů, jako jsou např.:

 • Dodavatelé třetích stran, kteří nám poskytují údaje k doplnění informací, které o vás shromažďujeme, v souladu s platnými zákony. Například varování v oblasti prevence podvodů a hodnocení rizik. Dále také Informace získávané za účelem vylepšení a personalizace vašich zkušeností a také od reklamních a marketingových partnerů za účelem správy a měření efektivity našich kampaní.
 • Pokud svůj účet propojíte, připojíte nebo se k němu přihlásíte pomocí služby třetí strany (např. Google, Facebook, LinkedIn), získáváme od této služby určité informace, například informace o vaší registraci a profilu. Tyto informace jsou řízeny danou službou nebo vámi autorizovány prostřednictvím nastavení preferencí týkajících se ochrany osobních údajů v dané službě.
 • Pokud se rozhodnete pozvat kontakty z adresáře G-suite, budeme mít možnost zobrazit podrobnosti o kontaktech v závislosti na vašem oprávnění v G-suite. Tyto údaje použijeme k tomu, abychom vám umožnili pozvat vaše kontakty na váš účet Projectwave. Souhrnné anonymizované informace budeme používat také pro naše interní účely.
 • Pokud do svého účtu integrujete informace od třetích stran nebo jinak integrujete svůj účet se systémy, nástroji nebo produkty třetích stran, budeme o vás získávat určité informace podle vašich oprávnění u těchto třetích stran. 
 • Určité informace o vás obdržíme také v případě, že vás na Projectwave pozve jiný uživatel (například v rámci našich nástrojů pro spolupráci a doporučovacího programu), v takovém případě obdržíme omezené informace, jako je vaše e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje, a použijeme je ke stejnému účelu, k jakému byly poskytnuty, a v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje kombinujeme s informacemi, které shromažďujeme automaticky nebo získáváme od jiných společností, a používáme je k účelům podrobně popsaným v těchto Zásadách.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Veškeré zpracování vašich osobních údajů je v příslušných případech podle platných zákonů odůvodněno "zákonným důvodem" pro zpracování. Ve většině případů bude zpracování odůvodněno tím, že:

 • jste nám poskytli souhlas s použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel;
 • naše použití vašich osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy nebo k podniknutí kroků k uzavření smlouvy s vámi (např. k poskytnutí vámi zakoupených služeb);
 • zpracování je nezbytné pro splnění příslušné zákonné nebo regulační povinnosti, kterou máme (např. prevence podvodů); nebo
 • zpracování je nezbytné k podpoře našich oprávněných obchodních zájmů (např. ke zlepšení našich služeb pro vás), s výhradou vašich zájmů a základních práv a za předpokladu, že je vždy prováděno přiměřeným způsobem.

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme používat k následujícím účelům:

 • k poskytování kvalitních služeb a bezpečnosti, k provozování stránek, k plnění našich závazků vůči vám a k rozvoji a zlepšování našich služeb. Osobní údaje používáme například k ověření vaší totožnosti. Tyto informace používáme také k založení a nastavení vašeho účtu, ověření nebo opětovnému vydání hesla, zaznamenání vaší aktivity, umožnění komunikace s ostatními členy, poskytování zákaznické podpory a k občasnému kontaktování. Tyto informace nám pomáhají rozvíjet a zlepšovat naše služby, pochopit a analyzovat naši výkonnost i vaše preference a výkonnost a přizpůsobovat a personalizovat naše služby a zlepšovat vaši zákaznickou zkušenost na Stránkách (včetně návrhů nabídek, řazení výsledků vyhledávání atd.).
 • zajištění integrity trhu, předcházení podvodům a udržování bezpečného a zabezpečeného trhu a služeb. Osobní údaje používáme například k monitorování, sledování a prevenci podvodných aktivit a jiných nevhodných činností, monitorování integrity obsahu, provádění bezpečnostních šetření a hodnocení rizik, ověřování nebo ověřování vámi poskytnutých informací, prosazování našich podmínek služby a dodržování platných zákonů. K dosažení výše uvedených cílů provádíme určité analýzy chování a v omezených případech, pokud zjistíme činnost, která podle našeho názoru představuje riziko pro tržiště Projectwave, ostatní uživatele, naši komunitu nebo třetí strany, mohou automatizované procesy omezit nebo omezit vaši možnost používat službu Projectwave. Pokud chcete takové rozhodnutí napadnout, kontaktujte nás na adrese legal@projectwave.cz.
 • za účelem vás kontaktovat, jak jste si vyžádali nebo jak jste jinak schválili či povolili v souladu s těmito Zásadami.
 • k propagaci a reklamě stránek, našich služeb a tržiště Projectwave. Informace, které od vás získáme, používáme například pro účely zasílání přímých marketingových zpráv (jak je podrobně popsáno níže), k tomu, abychom vám ukázali informace, které by vás mohly zajímat, k organizaci a usnadnění programů doporučení, soutěží nebo jiných propagačních aktivit či akcí.
 • k vedení příslušných obchodních záznamů, k plnění zákonných požadavků orgánů veřejné moci a k dodržování platných zákonů a předpisů nebo jak jinak vyžadují právní předpisy.

Před použitím informací k jiným účelům, než jsou uvedeny v těchto zásadách, vás požádáme o souhlas.

Přímý marketing:

 • Vaše osobní údaje používáme k zasílání marketingových sdělení o našich produktech, službách nebo propagačních akcích společnosti Projectwave, které by vás mohly zajímat, nebo o našich souvisejících službách. Může se jednat o e-mail, poštu, SMS, telefon nebo cílenou online reklamu.
 • Zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely je založeno na našem oprávněném zájmu nebo na vašem souhlasu, případně je jinak povoleno podle platných zákonů. Máte právo kdykoli zabránit přímému marketingu v jakékoli formě – toto právo můžete uplatnit pomocí odkazu pro odhlášení, který je připojen ke každému sdělení, nebo zasláním e-mailu na adresu podpora@projectwave.cz 

Podnikáme kroky k omezení přímého marketingu na rozumnou a přiměřenou míru a zasíláme vám sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat nebo být pro vás relevantní, a to na základě informací, které o vás máme.

Po jak dlouhou dobu osobní údaje uchováváme?

Obecně se řídíme pravidlem, že osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. Za určitých okolností však vaše osobní údaje uchováváme po delší dobu. Osobní údaje uchováváme pro následující účely:

 • tak dlouho, dokud to bude nezbytné a relevantní pro naši činnost, např. abychom měli přesný záznam o vašich jednáních s námi v případě stížností nebo námitek; a
 • v souvislosti s osobními údaji z uzavřených účtů, abychom mohli dodržovat platné zákony, předcházet podvodům, vymáhat dlužné poplatky, řešit spory, odstraňovat problémy, pomáhat při vyšetřování, vymáhat dodržování podmínek našich stránek a podnikat další kroky, které nám dovolují zákony.
 • Veškerou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 6 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vám pomoci v případech opakujícího se problému s aplikací, a to opět v rámci plnění smlouvy a našeho i vašeho oprávněného zájmu. Zálohy aplikace se ukládají po dobu 1 měsíce od provedení zálohy, k níž dochází v intervalech třikrát za den, jednou za týden a jednou za měsíc.
 • Další osobní údaje podle zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a udělení licence, tj. po dobu trvání uživatelského účtu. 
 • E-mailovou adresu uchováváme jednak po dobu nezbytnou pro zasílání notifikací o legislativních novinkách, a dále v rámci oprávněného zájmu, kdy vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb ještě 12 měsíců po zániku uživatelského účtu. 
 • Vybrané osobní údaje můžeme uchovávat maximálně 15 let po jeho zániku pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi námi a vámi souvisejícího s Podmínkami nebo těmito Zásadami ohledně náhrady škody. 
 • Dále můžeme dokumenty, ve kterých budou obsaženy vaše osobní údaje, uchovávat pro účely archivace, zejména pak daňové doklady obsahující vaše osobní údaje můžeme uchovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje zlikvidujeme, leda bychom byli oprávněni tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Děti

Tyto stránky jsou nabízeny a dostupné uživatelům, kteří dosáhli věku 18 let a jsou plnoletí a způsobilí uzavřít závaznou smlouvu. Nezletilé osoby mladší 18 let a starší 15 let mohou Stránky používat pouze prostřednictvím účtu vlastněného rodičem nebo zákonným zástupcem s jejich příslušným souhlasem. Nezletilým mladším 15 let není dovoleno používat Stránky ani služby Projectwave. Osobní údaje od dětí mladších 15 let vědomě neshromažďujeme. Rodiče a opatrovníci by měli na aktivity svých dětí vždy dohlížet. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 15 let, tyto osobní údaje odstraníme.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, jak je uvedeno níže:

 • S ostatními uživateli a návštěvníky stránek. Jakmile se zaregistrujete, vaše uživatelské jméno, země a další informace týkající se vaší činnosti jsou zveřejněny a jsou viditelné všem uživatelům Stránek. Tyto informace zahrnují fotografie, které nahrajete, vaše zveřejněné portfolio, informace o nabídkách, hodnocení a další informace, které se můžete rozhodnout přidat do svého profilu.  Nabízíme vám také možnost účastnit se a veřejně zveřejňovat obsah na fórech, blozích a v dalších podobných funkcích. Vaše informace budou rovněž sdíleny s ostatními uživateli, když jim budete posílat zprávy nebo s nimi jinak komunikovat. Když zveřejňujete své informace a/nebo sdílíte své údaje s ostatními uživateli služby Projectwave, činíte tak na vlastní riziko. Pokud se rozhodnete sdílet osobní údaje s jinými uživateli, včetně prodejců, kteří vám poskytují službu prostřednictvím služby Projectwave, jsou tyto osobní údaje sdíleny s jinými uživateli jako samostatnými správci. Ačkoli naše podmínky služby Projectwave vyžadují, aby Prodejci zachovávali důvěrnost informací, které s nimi sdílíte, Projectwave nemůže zajistit, že tak budou činit všichni uživatelé.
 • S poskytovateli služeb. Osobní údaje sdílíme pro obchodní účely s poskytovateli služeb, kteří nám poskytují služby za účelem provozování stránek, otevření a provozování vašeho účtu, jakož i poskytování doplňkových služeb a řešení. Patří mezi ně mimo jiné hostingové služby, zpracovatelé a prodejci fakturace a plateb, systémy CRM, služby v oblasti datové a kybernetické bezpečnosti, nástroje pro webovou analýzu a výkonnost, překladatelské nástroje, služby IT SaaS, nahrávání relací, komunikační systémy, emailingové systémy, služby optimalizace dat a marketingu, služby obohacování dat, právní a finanční poradci nebo techničtí konzultanti. V souladu s platnými právními požadavky přijímáme vhodná technická a organizační opatření, která vyžadují, aby třetí strany vaše osobní údaje náležitě chránily a zpracovávaly je pouze v souladu s našimi pokyny;
 • Z právních důvodů. Osobní údaje sdílíme s orgány činnými v trestním řízení, veřejnými orgány nebo jinými stranami, abychom mohli reagovat na předvolání nebo soudní příkaz, soudní řízení nebo regulačním orgánům, pokud se domníváme, že to po nás vyžaduje zákon nebo že je to přiměřeně nezbytné pro dodržení právních postupů; pokud se domníváme, že je nezbytné nebo vhodné sdělit osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, například za účelem vyšetřování skutečných nebo podezřelých podvodů nebo porušení zákona, narušení bezpečnosti nebo porušení těchto zásad; za účelem reakce na nároky vůči nám; a za účelem ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti Projectwave, našich zákazníků nebo veřejnosti;
 • Pro zprocesování plateb a odhalování podvodů. Osobní údaje sdílíme se zpracovateli plateb, agenturami pro odhalování podvodů a podobnými třetími stranami za účelem usnadnění plateb prováděných prostřednictvím Stránek a zabezpečení Stránek a jejich ochrany před podvody, neoprávněnými transakcemi (například praním špinavých peněz), nároky nebo jinými závazky;
 • Se sociálními médii. Naše Stránky obsahují určité funkce sociálních médií, včetně funkcí jednotného přihlášení. S těmito platformami sociálních médií a marketingovými partnery, jako jsou Facebook a Google, sdílíme také omezené osobní údaje za účelem propagace našich služeb nebo tržiště Projectwave. Tyto funkce a služby třetích stran o vás shromažďují určité informace a mohou nastavit soubor cookies, aby umožnily jejich fungování. Funkce těchto třetích stran se řídí jejich zásadami.
 • S uživateli, se kterými komunikujete. Osobní údaje sdílíme, abychom usnadnili interakci mezi uživateli. Například pokud jste kupující, můžeme s prodávajícím sdílet určité omezené informace o vás (například skutečnost, že se jedná o váš první nákup na Projectwave), abychom zajistili, že služby, které od prodávajícího obdržíte, budou odpovídat vašim potřebám; takové sdílení informací má omezený rozsah a je určeno pouze ke zlepšení služeb poskytovaných prodávajícím a vašeho uživatelského zážitku; a
 • V souvislosti s podnikovou transakcí. Osobní údaje budou také zveřejněny, pokud projdeme obchodní transformací, jako je fúze, prodej, převod celého majetku společnosti Projectwave nebo jeho části, akvizice, konkurz.

Tyto stránky jsou rovněž chráněny systémem reCAPTCHA a na údaje shromážděné systémem reCAPTCHA se vztahují zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby společnosti Google. Používání reCAPTCHA společnosti Google je vyžadováno za účelem zabránění podvodům a zneužití Stránek pomocí automatických strojů. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Zabezpečení osobních údajů

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle platného nařízení EU máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • získat informace o tom, jak a na jakém základě jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a získat jejich kopii;
 • na opravu nepřesných osobních údajů;
 • na výmaz vašich osobních údajů za omezených okolností, pokud (a) se domníváte, že již není nutné, abychom vaše osobní údaje uchovávali; (b) zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů a vy proti takovému zpracování vznesete námitku a my nemůžeme prokázat převažující oprávněný důvod pro zpracování; (c) pokud jste nám poskytli své osobní údaje se souhlasem a vy si přejete svůj souhlas odvolat a neexistuje žádný jiný důvod, na jehož základě bychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat; a (d) pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, zpracováváme protiprávně;
 • omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud: (a) přesnost osobních údajů je zpochybněna; (b) zpracování je protiprávní, ale vy vznesete námitku proti výmazu osobních údajů; (c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromážděny, ale jsou potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku nebo (d) jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů a my vaši námitku zvažujeme;
 • vznést námitku proti rozhodnutím, která jsou založena výhradně na automatizovaném zpracování nebo profilování;
 • pokud jste nám poskytli své osobní údaje s vaším souhlasem, požádat nás o kopii těchto údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu a požádat nás o sdílení (přenos) těchto údajů jinému správci údajů nebo
 • získat kopii nebo přístup k ochranným opatřením, na jejichž základě jsou vaše osobní údaje předávány mimo EHP.

Za určitých okolností můžete mít z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a můžeme být požádáni, abychom vaše osobní údaje dále nezpracovávali. Kromě toho, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu, což zahrnuje i profilování v rozsahu, v jakém s takovým přímým marketingem souvisí. V takovém případě nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Kromě výše uvedeného máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Upozorňujeme, že právo na přístup a právo na výmaz nepředstavují absolutní práva a zájmy jiných osob mohou vaše právo na přístup nebo výmaz omezit v souladu s místními zákony.

Před zveřejněním vámi požadovaných údajů vás požádáme o další údaje, abychom potvrdili vaši totožnost a také z bezpečnostních důvodů. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek, pokud to zákon umožňuje. Odmítneme zpracovávat žádosti, které ohrožují soukromí jiných osob, nebo by nás přiměly k jakémukoli opatření, které není přípustné podle platných zákonů. Kromě toho, jak povolují platné zákony, budeme v případě potřeby uchovávat určité osobní údaje po omezenou dobu pro účely vedení záznamů, účetnictví a prevence podvodů.


Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy nebo chcete-li uplatnit některá ze svých práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, napište nám na email podpora@projectwave.cz. Veškeré žádosti budeme zpracovávat v souladu se zákony a těmito zásadami a postupy.