9/9

Mgr. Jakub Chalupa, advokát

Kontaktní informace
Mgr. Jakub Chalupa, advokát

Působím jako advokát ve Společné advokátní kanceláři Balcar – Veselý – Zelenková.Ve své praxi se věnuji právu občanskému se zaměřením na spornou agendu, právu závazkovému a vymáhání pohledávek klientů, a to včetně zastoupení těchto klientů v řízení nalézacím, exekučním i insolvenčním.Dále se zaměřuji na právo rodinné, především pak na právní pomoc při sporném i nesporném rozvodu manželství a vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů, a to od podání návrhu a přípravy souvisejících dokumentů, až po zastupování klientů v řízení před soudy.Věnuji se také obhajobě v trestním řízení, zastoupení v řízení adhezním a právu přestupkovému se zaměřením na přestupky v oblasti dopravy.