9/9

Freelancer vs. OSVČ. Jaký je rozdíl?

14/09/2023
Eva Chalupová

Pojmy “freelancer” a “OSVČ” (osoba samostatně výdělečně činná) bývají často zaměňovány. Pojďme se podívat, co tyto pojmy znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl.

Freelancer

V češtině se obvykle používá pojem práce nebo podnikání na volné noze. Freelancer, tedy ten, kdo tuto práci vykonává, je asi nejvýstižněji označován jako nezávislý profesionál, podnikatel na volné noze je dost zavádějící a volnonožec zni trochu zvláštně, ačkoli docela výstižně. Domníváme se, že je lepší používat anglické pojmy, vzhledem k jejich ustálenosti a jednoznačnosti.

V minulosti si většina lidí pod pojmem práce na volné noze představovala spíše jenom svobodná povolání, která lze vykonávat bez, ale i se živnostenským povolením. Jedná se o různé kreativní činnosti-  např. výtvarníci, fotografové, hudebníci; dále svobodná povolání regulovaná oborovými komorami - například advokáti, architekti.

Freelancer není OSVČ, lépe řečeno není to jen OSVČ.

OSVČ

Pojem OSVČ zahrnuje živnostníky, zemědělce, svobodná povolání, mohou to být i zaměstnavatelé, ale také osoby, které jsou fakticky zaměstnané, ale formálně OSVČ, tedy tzv. švarcsystém, který je sice nelegální, ale poměrně častý.

Označení OSVČ samo o sobě nevypovídá nic o tom, o jakou činnost se jedná. 

Jaký je tedy rozdíl?

OSVČ je označení právní formy podnikání. Naproti tomu pojem freelancing je především o stylu práce, bez ohledu na právní formu.

Například drobný zemědělec, provozovatel kavárny, obchodu, uklízečka podnikající formou švarcsystému a mnoho dalších nejsou freelancery, přestože jsou OSVČ.

Freelancing může mít i jinou právní formu než OSVČ, například společnost s ručením omezeným, freelanceři mohou také pracovat na dohody.

Zdaleka ne všichni OSVČ se dají označit jako freelanceři a naopak ne všichni freelanceři musí nutně být OSVČ.